വൈറ്റില, കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 9ന്. വൈറ്റില മേൽപ്പാലം രാവിലെ 9.30 നും കുണ്ടന്നൂർ പാലം 11 മണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രണ്ട് പാലങ്ങളിലേയും ഭാരപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലയാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചത്.

കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നഷ്ടമായതും, നിർമാണ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഗതാഗതക്കുരുക്കേറിയ വൈറ്റില ജംഗ്ഷനിലെ മേൽപ്പാല നിർമാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ അഞ്ചാം തവണയും സമയം നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട നിർമാണമാണ് പലതവണയായി പരിധി നീട്ടി നൽകിയത്. കുണ്ടന്നൂരിൽ ഏപ്രിൽ 30-ന് പൂർത്തിയാകേണ്ട പ്രവർത്തികളാണ് ജൂൺ 30-ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു. കുണ്ടന്നൂരിൽ ഡിസൈൻ മാറ്റം വെല്ലുവിളിയായി. അനുബന്ധ റോഡിന്റെ നിർമാണം വൈകിയത് വൈറ്റിലയിൽ തിരിച്ചടിയായി. ടാറിന്റെ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഗുണ നിലവാര പരിശോധനയിലെ വിവാദങ്ങളും കാലതാമസത്തിന് കാരണമായി. വൈറ്റിലെ മേൽപാലത്തിന്റെ അവസാന സ്ലാബിന്റെ കോൺക്രീറ്റിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഴയെത്തിയതോടെ ടാറിങ് പൂർത്തായാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല.

ഏപ്രിൽ മാസം പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരാർ കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനം തിരിച്ചടിയായി. ഇതിനിടെ ഇക്കാരണത്താലാണ് ലോക്ക് ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിലും, പാലത്തിന്റെ നിർമാണം പുനരാംഭിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേകം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാലം നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്.

Most Read

  • Week

  • Month

  • All