.
വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ
പ്രിയ: രാവിലെ 9.30 ന് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ, ഇറ്റ്‌സ് എ റിസ്സറക്ഷൻ(മത്സര വിഭാഗം), 12 ന് കോസ (മത്സര വിഭാഗം) 2.15 ന് ബേഡ് വാച്ചിങ്( മത്സര വിഭാഗം), 6.30 ന് ( സമാപന സമ്മേളനം)
പ്രിയതമ: 9 ന് സാറ്റർഡേ ഫിക്ഷൻ (ലോക സിനിമ), 11.45 ന് 200 മീറ്റേഴ്‌സ് (ലോക സിനിമ), 2 ന് ഫോറെവർ മൊസാർട്ട് (ജീൻ ലുക്ക് ഗൊദാർദ്), 4 ന് ഡിയർ കോമ്രേഡ്‌സ് (ലോക സിനിമ), 6.30 ന് സ്റ്റാർസ് എവൈറ്റ്‌സ് അസ് (ലോക സിനിമ)
പ്രിയദർശിനി: 10 ന് ബിരിയാണി(കാലിഡോസ്‌കോപ്പ്) 12 .15 ന്-1956 മധ്യതിരുവിതാം കൂർ(കാലിഡോസ്‌കോപ്പ്) ,2.30 ന് വാസന്തി (കാലിഡോസ്‌കോപ്പ്) 5 ന് ദി വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് (ലോകസിനിമ)
ശ്രീ ദേവി ദുർഗ : 9.30 ന് സേത്തുമാൻ(ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇന്ന് ), 12.30 ന് ലവ് (മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് ), 3 ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യം (മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് ), 5.15 ന് സ്ഥൽപുരാൻ(മത്സര വിഭാഗം), 7.15 ന് ക പ്പേള (മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് )
സത്യാ മൂവി ഹൗസ്: 9.15 ന് ദി വുമൺ ഹു റാൻ (ലോക സിനിമ), 11.30 ന്-ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഫ്ളവേഴ്സ് (മത്സര വിഭാഗം), 1.45 ന് ബിലേസ്വർ (മത്സര വിഭാഗം), 4.15 ന് ഡെസ്റ്ററോ ( മത്സര വിഭാഗം)


മേളയിൽ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ചിത്രങ്ങൾ

പ്രിയ: 09.30 ന് യെല്ലോ ക്യാറ്റ് (ലോക സിനിമ) 12 ന് നീഡിൽ പാർക്ക് ബേബി (ലോക സിനിമ), 02.15 ന് 9,75 (ലോക സിനിമ), 05.00 ന് സ്റ്റാർസ് അവൈറ്റ് അസ് (ലോക സിനിമ)
പ്രിയതമ: രാവിലെ 9 ന് ചാരുലത (ഹോമേജ്), 11 .45 ന് 200 മീറ്റേഴ്‌സ് (ലോക സിനിമ ), 2 ന് സമ്മർ ഓഫ് 85 (ലോക സിനിമ ), 4.30 ന് ലൈല ഇൻ ഹൈഫ (ലോക സിനിമ ), 6.45 ന് മാലു ( ലോക സിനിമ)
ശ്രീദേവി ദുർഗ : രാവിലെ 9.30 ന് നസീർ (ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇന്ന് ), 12 .30 ന് കയറ്റം (മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് ),
3 ന് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ (മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് ) 5.45 ന് ഹാസ്യം (മത്സര വിഭാഗം ), 7.30 ന് ആൻഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ (മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് )
പ്രിയദർശിനി: 9.30 ന് നോവെയർ സ്‌പെഷ്യൽ (ലോക സിനിമ ), 12 .15 ന് അനതർ റൗണ്ട് ( ലോക സിനിമ )
3 ന് ദെയർ ഇസ് നോ ഈവിൾ ( മത്സര വിഭാഗം ), 6.15 ന് ബേണിങ് (ലീ ചാങ് ടോങ് )
സത്യ മൂവി ഹൗസ്: 9 .15 ന് ക്വാ വാഡിസ് ഐഡ? ( ലോക സിനിമ ), 11.45 ന് റോം ( മത്സര വിഭാഗം ), 1.45 ന് - ഇൻ ബിറ്റ് വീൻ ഡയിങ് (മത്സര വിഭാഗം ), 4.15 ന്-ചുരുളി (മത്സര വിഭാഗം ), 7 ന് സാറ്റർ ഡേ ഫിക്ഷൻ (ലോക സിനിമ

 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All