വിളകൾ നട്ടുവളർത്താൻ ഉചിതമായ കാലാവസ്ഥ
തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ജൂൺ 21 ന് തുടങ്ങും
സ്വന്തം ലേഖകൻ
കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വരദാനമായ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ജൂൺ 21 ന് തുടങ്ങും. ഫലവൃക്ഷത്തൈകളും ചെടികളും കാർഷിക വിളകളും നടാനും മാറ്റി നടാനും പറ്റിയ സമയമാണിത്. ഞാറ്റുവേലക്കാലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയിൽ വളക്കൂർ കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് കർഷകരുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് ഞാറ്റുവേലയിൽ നടുന്നവയെല്ലാം നന്നായി തഴച്ചു വളരുകയും ചെയ്യും.തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയുടെ പ്രത്യേകത തിരിമുറിയാതെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. വെയിലും മഴയും ഒരേപോലെ കിട്ടുന്ന കാലമാണിത്. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് ചെടികൾ നടാൻ യോജിച്ച സമയമായി ഇത് മാറുന്നത്. കാലവർഷം കനത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഈ ഇടവേള മഴയുടെ ഊറ്റമില്ലാത്തതു കൊണ്ടും വെയിലിന്റെ കാഠിന്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ടും ചെറുതായി തുടർച്ചയായി മഴ കിട്ടുന്നതു കൊണ്ടും കാർഷിക ജോലികൾക്ക് ഉത്തമമാണ്.

ഞായറിന്റെ (സൂര്യന്റെ) വേളയാണ് (സമയം) ഞാറ്റുവേലയായി മാറിയത്. ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ വിതരണത്തെയും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും സാമ്പ്രദായിക കൃഷി അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാറ്റുവേലകൾ കുറിച്ചുട്ടുള്ളത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഏതു നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്താണോ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഞാറ്റുവേല എറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അത് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. അങ്ങനെ അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, രോഹിണി, മകീര്യം, തിരുവാതിര തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഞാറ്റുവേലകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റു ഞാറ്റുവേലകളുടെ ശരാശരി ദൈർഘ്യം പതിമൂന്നര ദിവസമാണെങ്കിൽ തിരുവാതിരയുടേത് 15 ദിവസമാണ്. 27 ഞാറ്റുവേലകളിൽ 10 എണ്ണം നല്ല മഴ ലഭിക്കുവയാണ്. ഞാറ്റുവേല രാത്രി പിറക്കണമൊണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. 'രാത്രിയിൽ വരും മഴയും രാത്രിയിൽ വരും അതിഥിയും പോകില്ലെന്ന് അവർക്ക് പഴഞ്ചൊല്ലുമുണ്ടായിരുന്നു. പകൽ പിറക്കു ഞാറ്റുവേകളിൽ പിച്ചപ്പാളയെടുക്കാമെന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. മഴ തീരെ കുറവായിരിക്കുമെന്നർത്ഥം.

തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും കുരുമുളകുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. പണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത് വാസ്‌കോ ഡ ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പറങ്കികൾ കുരുമുളക് തൈകൾ പോർത്തുഗലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ സാമൂതിരിയോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. അതിന് അനുവാദം നൽകിയ സാമൂതിരി അവർ ചോദിച്ചത്ര തൈകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന മാങ്ങാട്ടച്ചൻ പറങ്കികൾ കുരുമുളക് കൊണ്ടുപോയാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷത്ത് അറിയിച്ചപ്പോൾ 'അവർ നമ്മുടെ കുരുമുളക് തിരിയൽകളേ കൊണ്ട് പോകൂ നമ്മുടെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല കൊണ്ട് പോകില്ലല്ലോ' എന്നായിരുന്നത്രേ സാമൂതിരിയുടെ മറുപടി.
ഓരോ ഞാറ്റുവേലയിലും എന്തു നടണം എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അശ്വതി ഞാറ്റുവേല : ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ ഏപ്രിൽ 27 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആണ് അശ്വതി

ഞാറ്റുവേല. ഈ സമയത്തു ഇരിപ്പൂനിലങ്ങളിൽ ഒന്നാം വിളയായി നെൽ കൃഷി ചെയ്യാം. വിത്ത് തേങ്ങ സംഭരിക്കുന്നതിനും, കുരുമുളക് കൃഷിക്കായുള്ള താങ്ങുകാലുകൾ പിടിപ്പിക്കുവാനും ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
ഭരണി ഞാറ്റുവേല : ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ മെയ് 10 വരെയുള്ള ഭരണി ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു തേങ്ങ, പയർ തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയും വിളകളുടെ വളർച്ചക്ക് ഉത്തമമാണ്. പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളായ വഴുതന, മുളക് തുടങ്ങിയവയും പാകി മുളപ്പിക്കാം കൂടാതെ പറമ്പുകളിൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന നെല്ലിനങ്ങളായ ചാമ, മോടൻ എന്നിവയും വിതക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ് ഇത്.
കാർത്തിക ഞാറ്റുവേല: മെയ് 10 മുതൽ മെയ് 24 വരെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപ്പൂനിലങ്ങളിൽ ഒന്നാം വിളയായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊടിഞ്ഞാറ് നടാം. വട്ടൻ വിതച്ച നെല്ലിന് കളപറിച്ച് വളം ചേർക്കാനും, പുതിയ കുരുമുളക് വള്ളികൾ നടാനും, പച്ചക്കറി നഴ്സറി തയ്യാറാക്കാനും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷിയും ഈ അവസരത്തിൽ ചെയ്യാം.
രോഹിണി ഞാറ്റുവേല : മെയ് 24 മുതൽ ജൂൺ 7 വരെ ദിവസങ്ങളാണ് തേങ്ങ പാകുന്നതിനും തെങ്ങ് വളം ചേർത്ത് തടം കോരുന്നതിനും നല്ലത്. പയർ, രായി എന്നിവ വിതക്കുന്നതിനും നാടൻ വാഴതൈയ് നടുന്നതിനും ഈ ഞാറ്റുവേലയിൽ സാധിക്കും.
മകയിരം ഞാറ്റുവേല : ജൂൺ 7 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ള കാലത്ത് പച്ചക്കറിക്കൾക്ക് വളപ്രയോഗം നടത്തുന്നതിനും, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, റബർ തുടങ്ങിയവയുടെ തൈയ്കൾ നടുന്നതിനും നന്ന്.
തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല : ജൂൺ 21 മുതൽ ജുലൈ 3 വരെ യുള്ള കാലയളവാണ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. ഏതു ചെടികളും നട്ടുവളർത്തന്നതിന് യോജ്യമായ ദിവസങ്ങളാണ് ഇത്. കുരുമുളക് ചെടിയുടെ പരാഗണം ഈ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്.
പുണർതം ഞാറ്റുവേല : ജൂലൈ 3 മുതൽ ജുലൈ 18 വരെയുള്ള പുണർതം ഞാറ്റുവേല ദിവസങ്ങൾ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല പോലെത്തന്നെ ഉത്തമമാണ് ഈ ഞാറ്റുവേലകളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയും തുടർന്ന് ഉറവ പൊട്ടി മണ്ണിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജലവും വിളകളുടെ വളർച്ചക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അമരവിത്ത് നടാൻ പറ്റിയ സമയവും ഇതാണ്.
പൂയം ഞാറ്റുവേല : ജുലൈ 18 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 3 വരെ പൂയയുള്ള പൂയം ഞാറ്റുവേലയിൽ മൂപ്പുകൂടിയ നെല്ലിനങ്ങൾ രണ്ടാം വിളയ്ക്കായി ഞാറിടാം. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകൾക്ക് വളം ചേർക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ആയില്ല്യം ഞാറ്റുവേല : ആഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 16 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിപ്പൂ നിലങ്ങളിൽ ഒരുപ്പൂവായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി കരിങ്കൊറ (മൂപ്പേറിയ വിത്തിനങ്ങൾ) നടാൻ സാധിക്കും. നെല്ലിൻെ്റ വളപ്രയോഗത്തിനും പറ്റിയ അവസരമാണ് ഇത്.
മകം ഞാറ്റുവേല : എള്ള് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഞാറ്റുവേലയാണ് ആഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 30 വരെയുള്ള മകം ഞാറ്റുവേല. കരനെല്ല് കൃഷിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തു കൊയ്യത്തിന് ശേഷം എള്ള് കൃഷി ചെയ്യാം.
പൂരം ഞാറ്റുവേല : ആഗസ്റ്റ് 30 മുതൽ സെപ്തംബർ 13 വരെയുള്ള പൂരം ഞാറ്റുവേലയിൽ ഇരുപ്പൂ നിലങ്ങളിൽ ഒന്നാം വിളയുടെ കൊയ്ത്തിനു ശേഷം രണ്ടാം വിളയ്ക്കായി നിലം ഒരുക്കാം. വർഷകാല പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പും ഈ കാലയളവിലാണ്.
ഉത്രം ഞാറ്റുവേല : സെപ്തംബർ 13 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ഞാറ്റുവേലയിൽ രണ്ടാം വിളയായി നെൽകൃഷി ആരംഭിക്കാം.
അത്തം ഞാറ്റുവേല : സെപ്തംബർ 26 മുതൽ ഒക്ടോബർ 10 വരെയുള്ള അത്തം ഞാറ്റുവേലയിൽ രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര ജലം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എള്ള്, മുതിര എന്നിവയുടെ കൃഷി ആരംഭിക്കാം. അത്തം ഞാറ്റുവേല അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് രണ്ടാം വിളയായി ചെയ്യുന്ന നെൽകൃഷിയുടെ ഞാറുനടൽ തീർന്നിരിക്കണം. കൂടാതെ കുരുമുളക് ചെടിയുടെ വള്ളികൾ താങ്ങുകാലുകളോട് ചേർത്ത് കെട്ടാം.
ചിത്തിര ഞാറ്റുവേല : ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ചിത്തിര ഞാറ്റുവേലയിൽ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും, തെങ്ങ, കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളവുകൾക്ക് വളം ചേർക്കുന്നതിനും, കാവത്ത്, കിഴങ്ങ് എന്നിവയുടെ വിളവെടുക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണ്.
ചോതി ഞാറ്റുവേല : ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ നവംബർ 6 വരെയുള്ള ചോതി ഞാറ്റുവേലയിൽ പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ടാംവിളയായ നെല്ലിന് വളം ചേർക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണ്. ഈ ഞാറ്റുവേലയിൽ മഴയുടെ ലഭ്യതയ്ക്കു ഗണ്യമായ കുറവ് വരാം.
വിശാഖം ഞാറ്റുവേല : നവംബർ 6 മുതൽ 19 വരെ കൃഷി സ്ഥലം കിളച്ച് മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം.
അനിഴം ഞാറ്റുവേല : നവംബർ 19 മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വേനൽക്കാല പച്ചക്കറിക്കുള്ള നേഴ്സറി തയ്യാറാക്കാം
തൃക്കേട്ട ഞാറ്റുവേല : ഡിസംബർ 2 മുതൽ 15 വരെ വരുന്ന ഞാറ്റുവേലയിൽ നെല്ലിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചാഴിശല്യത്തിനെതിരെ പ്രതിവിധിമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. കൂടാതെ ഉയർന്ന നിലങ്ങളിലെ മുണ്ടകൻ കൊയ്യത്തിനും കോൾനിലങ്ങളിലെ പുഞ്ചകൃഷിക്കുമുള്ള അവസരമാണ്.

മൂലം ഞാറ്റുവേല : ഡിസംബർ 15 മുതൽ 28 വരെ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്ത് കാലമാണ്.
പൂരാടം ഞാറ്റുവേല : ഡിസംബർ 28 മുതൽ ജനുവരി 10 വരെയുള്ള കാലത്ത് വേനൽ നന ആരംഭിക്കണം.
ഉത്രാടം ഞാറ്റുവേല : ജനുവരി 10 മുതൽ 23 വരെയുള്ള സമയം പയർ, വെള്ളരി, മത്തൻ, കുമ്പളം, ചീര എന്നിവരുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
കൂടാതെ വേനൽക്കാലപച്ചക്കറി കൃഷിക്കുള്ള ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം.
തിരുവോണം ഞാറ്റുവേല : ജനുവരി 23 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെയുള്ള കാലയളവിന് ശേഷം പാടത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ഉത്തമമല്ല.
അവിട്ടം ഞാറ്റുവേല : ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അവിട്ടം ഞാറ്റുവേലയിൽ വിത്ത് തേങ്ങ സംഭരിക്കാം. നേന്ത്ര വഴക്കുള്ള നന ഒഴിവാക്കാം.
ചതയം ഞാറ്റുവേല : ചേന, കാവത്ത്, കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലമാണ് ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ മാർച്ച് 4 വരെയുള്ള ചതയം ഞാറ്റുവേല.
പൂരോരുട്ടാതി ഞാറ്റുവേല : മാർച്ച് 4 മുതൽ 17 വരെയുള്ള കാലത്ത് വിളകൾ എല്ലാം നനയ്ക്കണം.
ഉത്രട്ടാതി ഞാറ്റുവേല : പുഞ്ചകൊയ്ത്ത് നടത്താനും വിത്ത് തേങ്ങ സംഭരിക്കാനും പറ്റിയകാലമാണ് മാർച്ച് 17 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ഈ ഞാറ്റുവേല.
രേവതി ഞാറ്റുവേല : മാർച്ച് 30 മുതൽ ഏപ്രിൽ 14 വരെ ഒന്നാം വിളയ്ക്കായി ഉഴിതിട്ട നിലം വീണ്ടും ഉഴിത്ത് കായാനിടാം ഇത് തുടർവർഷത്തെ കൃഷിയിലെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All