തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ നയരൂപീകരണം
തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ നയരൂപീകരണം വേണമെന്ന ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥി പാർലമെന്റ് അഭിപ്രായം കേരളത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
തൊഴിലില്ലായ്മ, വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നോക്കാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവ പരിഹരിക്കാൻ സംഘടിത ശ്രമം വേണമെന്ന ആശയം ആദ്യം പങ്ക് വെച്ചത് ചടങ്ങിലെ അധ്യക്ഷനായ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം.ബി രാജേഷാണ്.
നിലവിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതോടോപ്പം പുതിയ മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരം കണ്ടെത്തണം. നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമീണ യുവാക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം മാറ്റണം.
സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ കരിക്കുലം കാലാനുസൃതമാക്കുക, ഡിജിറ്റൽ വേർതിരിവ് ഇല്ലാതാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, കൂടുതൽ ഫിനിഷിംഗ് സ്‌കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുക, സ്വകാര്യ, സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി ജോബ് പോർട്ടലുകൾ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉയർന്ന് വന്നു.
ഓൺലൈൻ, ഓഫ് ലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം സന്തുലിതമായ രീതിയിൽ നടത്തുക, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ യുവാക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രമേയങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്രയുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയം, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റീസ്, മനുഷ്യാവകാശത്തിനായുള്ള യുനെസ്‌കോ ചെയർ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഛാത്ര സംസദ് ഫൗണ്ടേഷനും എം.ഐ.ടി സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഗവണ്മെന്റുമാണ് വിദ്യാർത്ഥി പാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
വെർച്വലായി നടക്കുന്ന ആറു ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ 450 സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നായി 15,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
കോവിഡാനന്തര ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരം ചർച്ച കേരളത്തെയാണ് കൂടുതൽ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുക. യുവജനതെയുടെ 80 ശതാമാനത്തിലേറെയും ബിരുദമോ അതിന് തുല്ല്യമായോ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം. ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം സർക്കാർ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തെ ഐടി ഹബ്ബായും വ്യവസായ ഹബ്ബായും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള കഠിന പ്രയത്‌നം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഗവേഷണവും ആലോചനയും ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പുതിയ വഴിതിരിവാകും.

Most Read

  • Week

  • Month

  • All