സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ത്രീ കർമ്മസേന
കുടുംബശ്രീക്കും പോലീസ്


പി കെ ബൈജു
തിരുവനന്തപുരം
പൊലീസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഇനി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും എത്തുന്നു. സ്ത്രീ കർമ്മസേനയെന്ന പേരിൽ കേരളാ പൊലീസിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകസംഘം രൂപീകരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് യൂണിഫോമും പരിശീലനവും നൽകും. പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക തയ്യാറാക്കിയത് ഡിജിപി അനിൽ കാന്താണ്.
കേരള പൊലീസിലെ സേനാംഗങ്ങളായിട്ടല്ല, പകരം സ്റ്റുഡൻറ്‌സ് പൊലീസ് കേഡറ്റ് പോലെ പ്രത്യേകവിഭാഗമായിട്ടാകും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുക. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ കൂടുതൽ സ്ത്രീസൗഹൃദമാക്കാനും സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് പുതിയ പദ്ധതി കേരളാ പൊലീസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടാകണം.
നിയമസമിതിയുടെയും ഡിജിപിയുടെയും ശുപാർശപ്രകാരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതി പൊലീസ് സേന രൂപീകരിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഡിജിപി അനിൽ കാന്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് വരെ സ്വാധീനമുള്ള കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമൂഹത്തിൻറെ എല്ലാ കോണിലേക്കും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെത്തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
പരമ്പരാഗത കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ന്യുജെൻ ആകാനുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യുവതികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യാപകമായി ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നരലക്ഷത്തോളം യുവതികൾ ഇതോടെ പുതുതായി കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയാണ് പോലീസ് സ്ത്രീ കർമ്മ സേനയിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All