പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമരജീവികൾ പരാമർശത്തെ സിപിഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അപലപിച്ചു. ജനങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതോപാധികൾ ഉറപ്പുവരുത്താനുമാണ്‌ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്‌. അവർ ദേശാഭിമാനികളാണ്‌. അല്ലാതെ കീടങ്ങളല്ല. പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മറവിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തവരാണ്‌ കീടങ്ങൾ.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം പൂർണമായും അവാസ്‌തവങ്ങളാണ്‌. കാർഷികമേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും കർഷകർക്ക്‌ മെച്ചപ്പെട്ട വില ലഭിക്കാനുമാണ്‌ എല്ലാവരും പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്‌. അല്ലാതെ കൃഷിയെ തകർക്കാനും കർഷകരെ ഇല്ലാതാക്കാനും കോർപറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനുമല്ല–- യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All